Přejít k hlavnímu obsahu Mobilní verze Mapa webu
Teleinformatika

Možnosti uplatnění absolventů

Profil absolventa

Absolvent bakalářského oboru Teleinformatika má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech, jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského oboru Teleinformatika naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.

Praxe během studia

V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v celkovém rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu, v resortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb a to v tuzemsku i zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji vykonat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) během bakalářského studia.

Příklady firem, kde je možno vykonat praxi:

  • Telefónica O2, Česká republika, Brno – technické či softwarové práce, servisní práce, provozní měření.
  • IBM, Brno – vývoj jednoduššího software, outsourcing.
  • AT&T Czech Republic, Brno – globální centrum podpory síťových technologií. LAN, voice, WAN a další služby.
  • GiTy, Brno – vývoj multimediálních služeb nové generace mobilních sítí, jednodušší softwarová řešení.
  • České Radiokomunikace, Brno – účast na servisních činnostech či při měření spojovacích systémů.
  • Design Centre ON Semiconductor, Brno – přípravné práce při návrhu nových obvodů a systémů, vývoj jednoduššího software.