Přejít k hlavnímu obsahu Mobilní verze Mapa webu
Teleinformatika

XCA1: CISCO akademie 1 - CCNA

Obrázek vystihující předmět
Garant: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Zkratka: XCA1
Rozsah: 26P – 52L
Zařazení: libovolný ročník
Kredity: 3
Povinnost: volitelný všeobecný předmět
Typ studia: prezenční, kombinovaný

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy IP sítí. Studenti budou také seznámeni s účelem a činností síťových prvků.

Popis předmětu

Student by měl být schopen:

  • popsat základní prvky IP komunikace,
  • popsat referenční model OSI,
  • vysvětlit účel a princip komunikačních protokolů,
  • provést návrh IP adresace,
  • popsat technologii Ethernet,
  • realizovat IP síť pomocí směrovačů a přepínačů,
  • popsat činnost směrovače,
  • vysvětlit statické a dynamické směrování,
  • realizovat IP síť pracující se statickým a dynamickým směrováním.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je dělen do dvou částí. V první část předmětu je probírán kurz CCNA1, který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz CCNA2, který se zabývá směrováním v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího a středního rozsahu.

Sylabus

1. Základy IP sítí.
2. Referenční model OSI a protokolový model TCP/IP.
3. Funkce a protokoly vrstev referenčního modelu OSI.
4. Adresace v IP sítích.
5. Vytváření podsítí.
6. Technologie Ethernet.
7. Návrh sítí.
8. Konfigurace a testování sítí.
9. Směrování v IP sítích.
10. Statické směrování.
11. Dynamické směrování.
12. Funkce směrovací tabulky.
13. Směrovací protokoly.