Přejít k hlavnímu obsahu Mobilní verze Mapa webu
Teleinformatika

BSCP: Seminář C++

Obrázek vystihující předmět
Garant: doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.
Zkratka: BSCP
Rozsah: 26C – 13ost
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 4
Povinnost: volitelný oborový předmět

Stručný popis

Cílem předmětu je na řešených příkladech algoritmizace naučit studenty používání základních nástrojů objektově orientovaného přístupu v jazyce C++ a naučit je základy generického programování s využitím šablon.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat problém a formulovat algoritmus matematického modelu
- navrhnout algoritmus a efektivně jej implementovat tak, že je výsledný kód pro použitý operační systém velmi výkonný a stabilní
- sestavit a aplikovat v jednoduchém textovém prostředí algoritmus za minimálních požadavků na IT hardware
- znát a aplikovat vlastností objektově orientovaného přístupu
- ovládat objektový přístup k sestavení aplikace
- posoudit, navrhnout a aplikovat nástroje C++ (objekty, třídy, operátory, dědičnost, polymorfismus, přetěžování) využít šablon funkcí a tříd, obsluhovat výjimky, používat standardních knihoven STL

Obsah předmětu (anotace):

Student na jednoduchém algoritmu získá dovednosti jazyka C++ a ucelený přehled vlastností jazyka C++ podle normy ISO. Tím jsou zejména vlastnosti objektů, tříd, operátorů, dědičnost, polymorfismus, přetěžování, šablon funkcí a tříd, obsluha výjimek a jejich použití. Naučí se využívat standardních knihoven STL.

Sylabus

1. Vlastnosti jazyka C/C++, směrnice ANSI, objektově orientované programování, algoritmy
2. Klíčová slova C++, třídy, datové složky
3. Členské funkce-metody, ukazatel this, agregáty, oblasti platnosti a dosažitelnosti identifikátorů,
4. Prostory jmen, paměťové třídy, objekty
5. Přiřazování objektů, předávání a vracení objektů funkcím
6. Přehled operátorů, popis a užití operátorů,
7. Přetěžování operátorů.
8. Dědičnost, přístupy v dědičnosti, polymorfismus,
9. Přetěžování konstruktorů, anachronismus přetěžování, přetěžování a nejednoznačnost
10. Šablony funkcí a tříd, parametry šablon, šablony objektových typů, obsluha výjimek
11. Knihovny STL a jejich aplikace